Slide 1

Serdecznie witamy w naszym Ośrodku i życzymy Państwu miłego pobytu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Ośrodka.

Zasady ogólne:

 1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z pracownikami Ośrodka Targowski Dwór Mazury, w przypadku wolnych miejsc w obiekcie. Za każdą nieuzgodniona godzinę pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00.
 4. Przekazanie i odbiór Domu na Wodzie następuje w obecności personelu Ośrodka.
 5. Dokumentem upoważniającym do korzystania z usług Ośrodka jest dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na rachunek bankowy oraz potwierdzenie rezerwacji.
 6. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji przez turystę w okresie krótszym niż 14 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.
 7. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem Ośrodka, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 8. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się wraz z dokumentem tożsamości do personelu Ośrodka celem dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 9. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (gotówką / kartą / przelewem) powinno nastąpić przy zameldowaniu.
 10. Liczba osób nocujących w pokojach / Domu na Wodzie nie może przekraczać liczby osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia powyższego faktu, koszt pobytu pokrywają osoby zameldowane w danym pokoju / Domu na Wodzie.
 11. Goście turystów mogą przebywać na terenie Ośrodka w godzinach 8:00 – 22:00 i muszą podlegać procedurze meldunkowej.
 12. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, zasad dobrego współżycia, a także stosować się do zaleceń pracowników Ośrodka.
 13. Pobyt w Ośrodku dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest pod opieką osób dorosłych.
 14. Dzieci na terenie Ośrodka (w szczególności w obrębie stawu) nie mogą przebywać bez obecności i opieki osoby dorosłej. Goście zobowiązani są do przestrzegania znaków na tablicach ostrzegawczych. Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dzieci.
 15. Plac zabaw przeznczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Dzieci na placu zabaw mogą przebywać tylko w obecności osób dorosłych.
 16. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice / opiekunowie.
 17. Wszelkie usterki zauważone w czasie pobytu prosimy niezwłocznie zgłaszać personelowi Ośrodka celem usunięcia ich przez konserwatora.
 18. Za uszkodzone, zniszczone lub zgubione przedmioty, stanowiące wyposażenie Ośrodka korzystający z nich goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną, a koszty z nimi związane rozliczane są zgodnie z cennikiem.
 19. W przypadku zgubienia klucza do pokoju / Domu na Wodzie gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie personelu Ośrodka, celem wymiany zamka. Opłata za wymianę zamka wynosi 100 zł.
 20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach / Domu na Wodzie przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju / Domu na Wodzie.
 21. Ośrodek nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza pokojem / Domem na Wodzie na jego terenie, w tym pojazdy i znajdujące się w nich mienie.
 22. Rzeczy znalezione na terenie Ośrodka przekazywane są do recepcji. Prosimy o ich odbiór w możliwe najkrótszym czasie. Wysyłka pocztą rzeczy pozostawionych zawsze odbywa się za pobraniem, na koszt osoby, która pozostawiła w Ośrodku daną rzecz.
 23. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku zobowiązane będą do jego opuszczenia, bez zwrotu opłaconych kosztów pobytu.
 24. W restauracji obowiązuje zasada kompletnego ubioru.
 25. W czasie pobytu gościom mogą towarzyszyć zwierzęta domowe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu i uiszczeniu opłaty za pobyt pupila. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na smyczy. Za niezgłoszone zwierzęta pobierana jest opłata w wysokości 200 zł za każdy dzień niezgłoszonego pobytu. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 26. Na placu zabaw nie wolno wyprowadzać psów.
 27. Goście mogą parkować swoje pojazdy wyłącznie w miejscach przeznaczonych do tego celu lub wskazanych przez pracowników Ośrodka. Parking pomocniczy znajduje się naprzeciw drzwi głównych. Po rozpakowaniu bagaży prosimy o przeparkowanie auta na parking po przeciwnej stronie ulicy. Parking Ośrodka jest bezpłatny, brama wjazdowa zamykana jest w godzinach 22:00 – 6:00. Przyjazdy lub wyjazdy w wymienionych godzinach należy zgłaszać z wyprzedzeniem pracownikom Ośrodka.
 28. Ze względów bezpieczeństwa pożarowego całkowicie zabronione jest palenie papierosów wewnątrz obiektów (pokoi oraz Domu na Wodzie). W razie złamania tego postanowienia regulaminu pobierana jest kara w wysokości 200 zł za każdy przypadek.
 29. Zabrania się mycia samochodów i wszelkich pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka.
 30. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach i Domu na Wodzie grzałek / farelek / żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Ośrodka.
 31. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest jednoczesne włączanie wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w Domu na Wodzie i pozostawianie ich bez nadzoru.
 32. Bezwzględnie zabrania się nakrywania kaloryferów elektrycznych jakimikolwiek materiałami (w tym także odzieżą) ze względu na zagrożenie pożarowe.
 33. Na terenie Ośrodka zabronione jest:
  1. Zakłócanie spokoju i wypoczynku innym wypoczywającym, w tym odtwarzanie głośnej muzyki
  2. Palenie ognisk w miejscach nieuzgodnionych z personelem Ośrodka
  3. Nieprzyzwoite, wulgarne zachowanie
  4. Zaśmiecanie i zanieczyszczanie
  5. Zachowania nieobyczajne
 34. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio do personelu Ośrodka, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny zgłoszenia. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco.
 35. Recepcja jest czynna w sezonie letnim w godzinach 8:00 – 20:00. W razie jakichkolwiek potrzeb prosimy dzwonić pod numer 881 931 390. 

PRZYJEDŹ NA MAZURY

napisz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.